Do prawidłowego działania Pulpitu Kontrahenta wymagana jest włączona obsługa JavaScript w przeglądarce
Logowanie
Firma:  
Pracownik:  
Hasło:  W sprawie uzyskania dostępu oraz przekazania nam jakichkolwiek wniosków lub uwag prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta bok@biuroland.eu
lub telefonicznie pod numerem +48 32 317 27 00Zgodnie z RODO czyli rozporządzeniem o ochronie danych osobowych informujemy że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest BIURO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Wojska Polskiego 2 F, 43-603 Jaworzno, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000152880, NIP 6321843490, nr REGON 27803466700000, który gromadzi dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością sprzedaży produktów i usług oraz uzyskane przy zawarciu umowy i w trakcie jej trwania, a w szczególności:

· imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, stanowisko,

· dane firmy reprezentowanego podmiotu jak NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Celem przetwarzania zebranych danych jest:

· obsługa transakcji sprzedaży, dostawy i wysyłki towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji,

· realizacji obowiązków Biuro-Land Spółka z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,

· ochrony praw Biuro-Land Spółka z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

· weryfikacji Waszej wiarygodności płatniczej i w celu zabezpieczenia należnych Biuro-Land Spółka z o.o. płatności, uzasadnionego interesu Biuro-Land Spółka. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług.

· prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości

· przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Was osobnych zgód.

Biuro-Land Spółka z o.o. może przekazywać Wasze dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych powyżej:

· podmiotom, z którymi Biuro-Land Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej Biuro-Land Sp. z o.o. i dany podmiot umowy, realizacji obowiązków Biuro-Land Sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony naszych praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Biuro-Land Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,

· organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Jako Administrator Waszych danych osobowych zobowiązujemy się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Wasze dane osobowe, które będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia wzajemnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci prawo:

· wycofanie zgody na przetwarzanie danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania – przetwarzanie danych do momenty cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem

· dostęp do danych osobowych,

· żądanie sprostowania danych osobowych,

· żądanie usunięcia danych osobowych,

· żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

· przenoszenia danych osobowych,

· wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, albo zapytać o coś związanego z naszą Polityką prywatności, możesz się z nami kontaktować:

· poczty e-mail na adres: sekretariat@biuroland.eu

· lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro-Land Spółka z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2 f.


Comarch ERP Pulpit Kontrahenta 2015.1.3, Copyright © 1996 – 2014 Comarch SA